تاريخ : پنجشنبه شانزدهم آذر ۱۳۸۵ | | نویسنده :

شما می توانید با آموختن نحوه ی همکاری با فرشتگان شفابخش، به شفادهنده ای قدرتمند تبدیل شوید.

شما می توانید بدنی تندرست و پر انرژی بسازید، به سلولهای بدنتان نور وارد کنید، و برای جامه عمل پوشاندن به رؤیاهایتان، خود را از نو، جوان سازید.

چنانچه شما با نور روح و نور فرشتگان شفا بخش احیا شوید، می توانید انرژی و آزادی عمل انجام هر چه را برایتان ارزشمند است، دارا شوید.

این شیوه درمانی متعلق به من نیست، بلکه هدیه ای است از جانب فرشته ای پیشگام بنام جایوا و گروه دیگری از فرشتگان شفابخش که خود را وقف یاری رساندن به کسانی از شما کرده اند که می خواهند به لایه های سلولی خود نور وارد سازند، خود را شفا دهند و جایی تازه بیابند.

در طی سالهایی که افراد بیمار سراغ من می آمدند، من آرام می نشستم و سپس به درون محدوده ی ارتعاشات برتر این آموزگاران آسمانی وارد می شدم.

این فرشتگان از رنگها، پرتوهای زیبای نور درخشان و امواج صوتی جهت شفا استفاده می کردند. هر چیزی که آنها آن را لمس می کردند، این جرقه های نور و انرژی را به خود می گرفت.

آنها به من نشان دادند که چگونه به دیگران کمک کنم تا بدنی جدید برای خود ایجاد کنند، دستگاههای بدنشان را ارتقاء دهند، و با پزشک درون خود همکاری کنند.

در هر یک از بخشهای این کتاب، من با صداقت کامل، آموزشهای جایوا و سایر فرشتگان شفابخش را عرضه کرده ام. من این شیوه های برقراری ارتباط با فرشتگان شفابخش را از سال 1988 تاکنون در جلسات سخنرانی و از طریق نوارهای صوتی به مردم سرتاسر جهان آموزش داده ام.